Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.148: O úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí


Vyhlásené: 16.04.2014
Platné od: 01.05.2014

Dokumenty

Text VZN č. 148 - 156,586  kB
Organizovanie verejného športového podujatia - FORM A - Formulár a vysvetlivky k oznamovacej povinnosti v celom rozsahu podľa zákona č.1/2014 Z.Z. - 175,648  kB
Organizovanie verejného športového podujatia - FORM B - formulár a vysvetlivky k oznamovacej povinnosti v zúženom rozsahu podľa VZN č. 148 - 158,555  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky