Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.147: O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice


Vyhlásené: 11.02.2014
Platné od: 26.02.2014

Dokumenty

Text VZN č. 147 - 232,51  kB
Príloha č. 1 Zóna plateného parkovania mesta Košice - 10,973  kB
Príloha č. 2 Grafický plán - Centrálna mestská zóna - 395,33  kB
Príloha č. 3 Výška úhrady za dočasné parkovanie - 10,535  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 157 - 308,369  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky