Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.146: O školských obvodoch na území mesta Košice


Vyhlásené: 20.12.2013
Platné od: 04.01.2014
Uznesenie: 799

Dokumenty

Text VZN č. 146 - 18,971  kB
Príloha Školské obvody základných škôl - 105,943  kB
Príloha k uzn. 301/2015 Školské obvody základných škôl - 100,322  kB
Úplné znenie VZN č. 146 zverejnené 24.2.2016 - 69,029  kB
Príloha k úpl. zneniu VZN Školské obvody základných škôl - 71,277  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2015 na zaklade uznesenia č. 301

Mestské podniky