Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.144: O určení názvu ulice „Ulica nad Bangortami“


Vyhlásené: 24.09.2013
Platné od: 09.10.2013
Uznesenie: 719

Dokumenty

Text VZN č. 144 - 24,748  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulice „Ulica nad Bangortami“ - 465,139  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky