Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.143: O určení názvu námestia „Námestie sv. Cyrila a Metoda“


Vyhlásené: 24.09.2013
Platné od: 09.10.2013
Uznesenie: 718

Dokumenty

Text VZN č. 143 - 23,684  kB
Príloha Grafické vyobrazenie námestia „Námestie sv. Cyrila a Metoda“ - 491,268  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky