Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.142: O určení názvu ulice „Nad záhradami“


Vyhlásené: 25.06.2013
Platné od: 10.07.2013
Uznesenie: 633

Dokumenty

Text VZN č. 142 - 24,59  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulice „Nad záhradami“ - 570,873  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky