Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.141: O určení názvu ulice „Fatranská“


Vyhlásené: 25.06.2013
Platné od: 10.07.2013
Uznesenie: 632

Dokumenty

Text VZN č. 141 - 24,943  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulice „Fatranská“ - 628,07  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky