Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.70: O dani za užívanie verejného priestranstva


Vyhlásené: 10.12.2004
Platné od: 01.01.2005
Uznesenie: 627

Dokumenty

Text VZN č.70 - 8,785  kB
Úplné znenie VZN č. 70 zverejnené 3.2.2006 - 49,5  kB
Príloha č.2 k uzn.736/2009 Zoznam ulíc, na ktorých sú verej. priestranstvá na účely dane - 37,83  kB
Úplné znenie VZN č. 70 zverejnené 28.4.2009 - 70,482  kB
Príloha č.1 k úpl. zneniu VZN č.70 z 28.4.2009 Oznámenie o vzniku/zániku daň. povinnosti k dani za užívanie verej. priest. - 24,459  kB
Príloha č.2 k úpl. zneniu VZN č.70 z 28.4.2009 Zoznam ulíc, na ktorých sú verej. priestranstvá na účely dane - 37,83  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2004 na zaklade uznesenia č. 634
Zmena VZN v r. 2005 na zaklade uznesenia č. 930
Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 1236
Zmena VZN v r. 2007 na zaklade uznesenia č. 365
Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 495
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 736
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 444
Zmena VZN v r. 2018 na zaklade uznesenia č. 1217

Mestské podniky