Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.139: O určení názvu ulíc „Levická“, „Novobanská“, „Breznianska“, „Žarnovická“, „Topoľčianska“, „Púchovská“, „Tvrdošínska“, „Prievidzská“ a „Fiľakovská“


Vyhlásené: 25.06.2013
Platné od: 10.07.2013
Uznesenie: 630

Dokumenty

Text VZN č. 139 - 34,643  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulíc „Levická“, „Novobanská“, „Breznianska“, „Žarnovická“, „Topoľčianska“, „Púchovská“, „Tvrdošínska“, „Prievidzská“ a „Fiľakovská“ - 617,465  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky