Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.136: O určení názvu námestia „Námestie Sándora Máraiho“


Vyhlásené: 17.12.2012
Platné od: 01.01.2013
Uznesenie: 453

Dokumenty

Text VZN č. 136 - 23,334  kB
Príloha Grafické vyobrazenie námestia „Námestie Sándora Máraiho“ - 302,705  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky