Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.134: O určení názvu ulíc „Na Kope I“, „Na Kope II“, „Na Kope III“, „Na Kope IV“, „Na Kope V“, „Na Kope VI“, „Na Kope VII“, „Na Kope VIII“, „Na Kope IX“ a „Na Kope X“


Vyhlásené: 17.12.2012
Platné od: 01.01.2013
Uznesenie: 451

Dokumenty

Text VZN č. 134 - 44,031  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulíc „Na Kope I“, „Na Kope II“, „Na Kope III“, „Na Kope IV“, „Na Kope V“, „Na Kope VI“, „Na Kope VII“, „Na Kope VIII“, „Na Kope IX“ a „Na Kope X“ - 272,934  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky