Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.133: O zmene názvu námestia „Námestie nádeje“


Vyhlásené: 17.12.2012
Platné od: 01.01.2013
Uznesenie: 449

Dokumenty

Text VZN č. 133 - 23,248  kB
Príloha Grafické vyobrazenie námestia „Námestie Jána Mathého“ - 340,182  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky