Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.69: O dani za ubytovanie


Vyhlásené: 01.12.2004
Platné od: 01.01.2005
Uznesenie: 626

Dokumenty

Text VZN č.69 - 7,246  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 104 - 28,346  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky