Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.130: O úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta


Vyhlásené: 01.10.2012
Platné od: 16.10.2012
Uznesenie: 372

Dokumenty

Text VZN č. 130 spolu s prílohami 1, 2, 3 - 211,713  kB
Úplné znenie VZN č. 130 zverejnené 22.2.2016 - 276,82  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2013 na zaklade uznesenia č. 801
Zmena VZN v r. 2015 na zaklade uznesenia č. 283
Zmena VZN v r. 2016 na zaklade uznesenia č. 435

Mestské podniky