Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.129: O určení názvu ulíc „Bazová“, „Jelšová“, „Hrabová, „Jarabinová“, „Hlohová“


Vyhlásené: 25.06.2012
Platné od: 10.07.2012
Uznesenie: 328

Dokumenty

Text VZN č. 129 - 34,346  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulíc „Bazová“, „Jelšová“, „Hrabová“, „Jarabinová“, „Hlohová“ - 132,752  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 153 - 40,373  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky