Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.128: O určení názvu ulíc „Tramínová“, „Rulandská“, „Modranská“, „Pezinská“, „Račianska“


Vyhlásené: 25.06.2012
Platné od: 10.07.2012
Uznesenie: 327

Dokumenty

Text VZN č. 128 - 31,961  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulíc„Tramínová“, „Rulandská“, „Modranská“, „Pezinská“, „Račianska“ - 232,748  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky