Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.126: O určení názvu ulice „Vínová“


Vyhlásené: 25.06.2012
Platné od: 10.07.2012
Uznesenie: 325

Dokumenty

Text VZN č. 126 - 23,375  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulice „Vínová“ - 305,184  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky