Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.125: O zmene názvu ulice „Ungárova“


Vyhlásené: 28.02.2012
Platné od: 14.03.2012
Uznesenie: 225

Dokumenty

Text VZN č. 125 - 19,705  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie ulice „Husárska“ - 204,77  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky