Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.124: O určení názvu ulice „Na hore“


Vyhlásené: 28.02.2012
Platné od: 14.03.2012
Uznesenie: 224

Dokumenty

Text VZN č. 124 - 24,59  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie ulice „Na hore“ - 157,014  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky