Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.123: O určení názvu ulice „K letisku“


Vyhlásené: 28.02.2012
Platné od: 14.03.2012
Uznesenie: 223

Dokumenty

Text VZN č. 123 - 14,404  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie ulice „K letisku“ - 178,521  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky