Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.122: O zozname a evidencii pamätihodností mesta


Vyhlásené: 15.12.2011
Platné od: 01.01.2012
Uznesenie: 164

Dokumenty

Text VZN č. 122 - 89,195  kB
Zoznam chránených hrobov osobností mesta Košice - 769,359  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2013 na zaklade uznesenia č. 715

Mestské podniky