Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.68: O dani za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie


Vyhlásené: 10.12.2004
Platné od: 01.01.2005
Uznesenie: 625

Dokumenty

Text VZN č.68 - 14,592  kB
Príloha č.1 Zoznam verejných parkovísk mimo CMZ s parkovaním za daň za parkovanie - 3,027  kB
Príloha č.2 Dopravné značenie D 56a, D 56b - 3,324  kB
Príloha č.3 Sadzobník dane za parkovanie - 5,23  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 85 - 127,43  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 1035

Mestské podniky