Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.121: O záväznej časti Územného plánu zóny (ÚPN Z) Vyšné Opátske


Vyhlásené: 12.11.2010
Platné od: 27.11.2010
Uznesenie: 1299

Dokumenty

Text VZN č. 121 - 27,004  kB
Príloha č.1 ÚPN-Z Vyšné Opátske - Regulatívy územného rozvoja - 265,266  kB
Príloha č.2 Komplexný urbanistický návrh - 3414,123  kB
Príloha č.3 Technická infraštruktúra - 2815,402  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky