Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.120: O určení názvu ulice "Červený rak"


Vyhlásené: 12.11.2010
Platné od: 27.11.2010
Uznesenie: 1296

Dokumenty

Text VZN č. 120 - 24,053  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie ulice "Červený rak" - 284,533  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky