Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.119: O určení názvu verejného priestranstva "Hvozdíkov park"


Vyhlásené: 12.11.2010
Platné od: 27.11.2010
Uznesenie: 1295

Dokumenty

Text VZN č. 119 - 23,168  kB
Príloha č. 1 Grafické vyobrazenie verejného priestranstva "Hvozdíkov park" - 228,779  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky