Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.118: O určení názvu ulíc „Macákova“, „Pytliacka“, „Beskydská“, „Poloninská“, „Čergovská“, „Pieninská“, „Sluková“


Vyhlásené: 12.11.2010
Platné od: 27.11.2010
Uznesenie: 1294

Dokumenty

Text VZN č. 118 - 39,029  kB
Príloha č. 1 Grafické vyobrazenie ulíc "Macákova", "Pytliacka", "Beskydská", "Poloninská", "Čergovská", "Pieninská", "Sluková" - 864,006  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky