Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.117: O erbe a vlajke mestskej časti Košice - Ťahanovce


Vyhlásené: 12.11.2010
Platné od: 27.11.2010
Uznesenie: 1293

Dokumenty

Text VZN č. 117 - 18,664  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie erbu - 192,307  kB
Príloha č.2 Grafické vyobrazenie vlajky - 128,932  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky