Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.116: O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Západ


Vyhlásené: 20.09.2010
Platné od: 05.10.2010
Uznesenie: 1244

Dokumenty

Text VZN č.116 - 19,586  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie erbu - 85,867  kB
Príloha č.2 Grafické vyobrazenie vlajky - 117,268  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky