Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.115: O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Džungľa


Vyhlásené: 03.03.2010
Platné od: 18.03.2010
Uznesenie: 1064

Dokumenty

Text VZN č.115 - 18,971  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie erbu - 114,256  kB
Príloha č.2 Grafické vyobrazenie vlajky - 71,369  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky