Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.114: o určení názvu ulíc „K lesu“, „Na Brehu“, „Staroslovanská“, „Tokajská“, „Tibavská“, „Vínna“, „Pri Teleku“


Vyhlásené: 17.12.2009
Platné od: 01.01.2010
Uznesenie: 1013

Dokumenty

Text VZN č. 114 - 38,969  kB
Príloha č. 1 Grafické vyobrazenie ulíc "K lesu", "Na Brehu", "Staroslovanská", "Tokajská", "Tibavská", "Vínna", "Pri Teleku" - 135,113  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky