Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.113: O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta


Vyhlásené: 17.12.2009
Platné od: 01.01.2010
Uznesenie: 1012

Dokumenty

Text VZN č. 113 - 149,18  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 130/2012 - 211,713  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2010 na zaklade uznesenia č. 1171

Mestské podniky