Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.112: O dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej škole, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia


Vyhlásené: 17.12.2009
Platné od: 01.01.2010
Uznesenie: 1011

Dokumenty

Text VZN č. 112 - 33,574  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 138 - 181,666  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 226

Mestské podniky