Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.67: O verejnom poriadku a o ochrane pred hlukom v meste Košice


Vyhlásené: 14.01.2004
Platné od: 29.01.2004
Uznesenie: 308

Dokumenty

Text VZN č. 67 - 6,752  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 78 - 11,957  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky