Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.111: O určení názvu ulice „Žriedlová“


Vyhlásené: 17.12.2009
Platné od: 01.01.2010
Uznesenie: 1010

Dokumenty

Text VZN č. 111 - 24,594  kB
Príloha č. 1 Grafické vyobrazenie ulice „Žriedlová“ - 256,211  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2018 na zaklade uznesenia č. 1230

Mestské podniky