Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.110: O určení názvu ulíc „Janitorova“, „Zichyho“, „Berzeviczyho“, „Titánová“


Vyhlásené: 07.09.2009
Platné od: 22.09.2009
Uznesenie: 907

Dokumenty

Text VZN č.110 - 31,23  kB
Príloha č. 1 Grafické vyobrazenie ulíc „Janitorova“, „Zichyho“, „Berzeviczyho“ - 153,83  kB
Príloha č. 2 Grafické vyobrazenie ulice „Titánová“ - 196,412  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky