Štvrtok, 15. November 2018

Všeobecne záväzné nariadenie č.109: O zmene názvu ulice „Strojárska“


Vyhlásené: 12.05.2009
Platné od: 27.05.2009
Uznesenie: 786

Dokumenty

Text VZN č. 109 - 18,195  kB
Príloha č. 1 Grafické vyobrazenie ulice „Strojárenská“ - 234,314  kB

Zmeny a doplnky