Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.107: O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Sídlisko KVP


Vyhlásené: 19.11.2008
Platné od: 04.12.2008
Uznesenie: 623

Dokumenty

Text VZN č.107 - 18,947  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie erbu - 97,551  kB
Príloha č.2 Grafické vyobrazenie vlajky - 38,865  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky