Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.106: O záväznej časti Regulačného plánu (ÚPN Z) Moskovská trieda – KVP Košice


Vyhlásené: 10.10.2008
Platné od: 25.10.2008
Uznesenie: 574

Dokumenty

Text VZN č.106 - 27,857  kB
Príloha č.1 Regulačný plán (ÚPN Z) Moskovská trieda - KVP Košice - 47,439  kB
Príloha č.2 Komplexný urbanistický návrh - 1512,172  kB
Príloha č.3 Verejné technické a dopravné vybavenie - 370,088  kB
Príloha č.4 Priestorová a funkčná regulácia - 527,205  kB
Príloha č.1 k uzn. 216/2015 Regulačný plán, zmeny a doplnky 2015 - Záväzná časť - 35,92  kB
Príloha č.2 k uzn. 216/2015 Komplexný urbanistický návrh - 1778,109  kB
Príloha č.3 k uzn. 216/2015 Technické a dopravné vybavenie - 1242,613  kB
Príloha č.4 k uzn. 216/2015 Priestorová a funkčná regulácia - 1200,068  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2015 na zaklade uznesenia č. 216

Mestské podniky