Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.105: O určení názvu ulíc „Polesná“, „Harmincova“, „Meškova“, „Benediktínska“, „Nad Belogradom“


Vyhlásené: 26.09.2008
Platné od: 11.10.2008
Uznesenie: 570

Dokumenty

Text VZN č.105 - 32,256  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie ulíc „Polesná“, „Harmincova“, „Meškova“, „Benediktínska“, „Nad Belogradom“ - 162,918  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky