Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.104: O dani za ubytovanie


Vyhlásené: 26.09.2008
Platné od: 01.01.2009
Uznesenie: 569

Dokumenty

Text VZN č.104 - 28,346  kB
Príloha č.1 Tlačivo - Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie - 114,682  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 446
Zmena VZN v r. 2014 na zaklade uznesenia č. 3

Mestské podniky