Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.66: O školských obvodoch v meste Košice


Vyhlásené: 14.01.2004
Platné od: 29.01.2004
Uznesenie: 307

Dokumenty

Text VZN č.66 - 3,027  kB
Príloha č.1 Určenie školských obvodov v meste Košice - 164,5  kB
Úplné znenie VZN č.66 zverejnené 8.11.2007 - 12,049  kB
Príloha k úplnému zneniu VZN Určenie školských obvodov v meste Košice - 696,799  kB
Úplné znenie VZN č.66 zverejnené 23.11.2009 - 13,93  kB
Príloha k úplnému zneniu VZN z r. 2009 Určenie školských obvodov v meste Košice - 678,957  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 146 - 18,971  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2004 na zaklade uznesenia č. 528
Zmena VZN v r. 2005 na zaklade uznesenia č. 786
Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 1039
Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 1151
Zmena VZN v r. 2007 na zaklade uznesenia č. 222
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 954

Mestské podniky