Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.101: O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov


Vyhlásené: 11.07.2008
Platné od: 26.07.2008
Uznesenie: 494

Dokumenty

Text VZN č.101 - 8,543  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie erbu - 51,988  kB
Príloha č.2 Grafické vyobrazenie vlajky - 39,947  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky