Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.99: O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice


Vyhlásené: 17.12.2007
Platné od: 01.01.2008
Uznesenie: 358

Dokumenty

Text VZN č. 99 - 91,645  kB
Uplné znenie VZN č. 99 zverejnené 13.9.2012 - 154,967  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 137 - 240,492  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 497
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 1014
Zmena VZN v r. 2011 na zaklade uznesenia č. 165
Oznámenie o oprave chýb

Mestské podniky