Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.98: O miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice


Vyhlásené: 17.12.2007
Platné od: 01.01.2008
Uznesenie: 363

Dokumenty

Text VZN č. 98 - 113,48  kB
Uplné znenie VZN č. 98 zverejnené 22.1.2009 - 71,188  kB
Uplné znenie VZN č. 98 zverejnené 31.7.2018 - 374,338  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 571
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 445
Zmena VZN v r. 2014 na zaklade uznesenia č. 927
Zmena VZN v r. 2016 na zaklade uznesenia č. 504

Mestské podniky