Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.97: O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Staré Mesto


Vyhlásené: 07.11.2007
Platné od: 22.11.2007
Uznesenie: 274

Dokumenty

Text VZN č.97 - 16,174  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie erbu - 23,283  kB
Príloha č.2 Grafické vyobrazenie vlajky - 29,791  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky