Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.95: O určení názvu ulice „Na Horke“


Vyhlásené: 07.11.2007
Platné od: 22.11.2007
Uznesenie: 272

Dokumenty

Text VZN č.95 - 22,162  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie ulice „Na Horke“ - 81,938  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky