Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.93: O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Šaca


Vyhlásené: 06.07.2007
Platné od: 21.07.2007
Uznesenie: 166

Dokumenty

Text VZN č.93 - 16,502  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie erbu - 31,828  kB
Príloha č.2 Grafické vyobrazenie vlajky - 25,703  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky