Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.92: O zmene názvu ulice „Lechkého ulica“


Vyhlásené: 07.05.2007
Platné od: 22.05.2007
Uznesenie: 86

Dokumenty

Text VZN č.92 - 16,188  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie ulice "Jána Pavla II." - 153,352  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky