Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.65: O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb


Vyhlásené: 09.09.2003
Platné od: 01.10.2003
Uznesenie: 191

Dokumenty

Text VZN č.65 - 23,729  kB
Príloha č.1 Zoznam úkonov opatrovateľskej služby v domácnosti a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti - 4,807  kB
Príloha č.2 Výška úhrady za zaopatrenie v zariadeniach sociálnych služieb - 2,893  kB
Zrušené uzn. MZ 1012/2009, nahradené VZN č. 113 - 149,18  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 1034
Zmena VZN v r. 2007 na zaklade uznesenia č. 87
Zmena VZN v r. 2007 na zaklade uznesenia č. 169
Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 496

Mestské podniky