Deň mesta Košice

Územné plány zón


ÚPN-Z Košice – Ludvíkov dvor 18 RD
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy, návrh technickej infraštruktúry, regulačný výkres ,CO doložka, schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb a záväzná časť- regulatívy priestorového usporiadania územia
ÚPN Z Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh, verejná dopravná vybavenosť ,verejná technická vybavenosť, priestorová a funkčná regulácia územia, vymedzenie regulovaných priestorov, CO doložka a záväzná časť
ÚPN-Z Košice ,obytná zóna Na hore- Stará Sečovská
Širšie vzťahy, Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, regulačný návrh, návrh technickej infraštruktúry , schéma záväzných častí a verejnoprospešné stavby, CO doložka, záväzná časť, zastaviteľnosť územia s doporučenými sanačnými prvkami , a príloha IG prieskum územia
ÚPN-Z Košice - Kavečany
Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, spojený výkres návrhu technickej infraštruktúry a regulatívy priestorového usporiadania územia, stav zmien a doplnkov marec 2018
ÚPN Z Košice - POD BANKOVOM
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh, verejná dopravná vybavenosť ,verejná technická vybavenosť, priestorová a funkčná regulácia územia, vymedzenie regulačných priestorov, CO doložka, schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb a záväzná časť
ÚPN-Z Košice - Ťahanovce
Širšie vzťahy, Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, návrh Technickej infraštruktúry - vodné hospodárstvo a energetika, CO doložka a Schéma záväzných častí a verejnoprospešné stavby stav zmien a doplnkov október 2017
ÚPN-Z Košice - Slivník
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy, návrh technickej infraštruktúry, regulačný výkres ,CO doložka, schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb a záväzná časť- regulatívy priestorového usporiadania územia
ÚPN-Z Košice – Rozália - 12RD
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh a doprava, návrh technickej infraštruktúry, regulačný výkres , doložka CO, schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb ,priečne rezy a záväzná časť- regulatívy priestorového usporiadania územia
ÚPN Z Krásna nad Hornádom
Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, návrhu technickej infraštruktúry a záväzné regulatívy - stav zmien a doplnkov 2016
ÚPN Z Košice - DOMINO
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy, návrh technickej infraštruktúry, regulačný výkres ,CO doložka, schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb a záväzná časť- regulatívy priestorového usporiadania územia
ÚPN-Z Košice - Myslava
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh, návrh technickej infraštruktúry a regulatívy, stav zmien a doplnkov ÚPN-Z Košice-Myslava október 2014
Regulačný plán (ÚPN-Z) Moskovská trieda - KVP Košice
Komplexný urbanistický návrh, verejné technické a dopravné vybavenie ,priestorová a funkčná regulácia a regulatívy, stav zmien a doplnkov október 2015
ÚPN-Z Košice - Pereš
Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, návrh technickej infraštruktúry , regulatívy územného rozvoja – stav zmien a doplnkov júl 2015
ÚPN-Z Košice – sídl. Dargovských hrdinov okrsok VIII.
Komplexný urbanistický návrh, návrh technického vybavenia , regulatívy a úplné znenie VZN č. 40, stav zmien a doplnkov júl 2015
ÚPN-Z Košice - Barca
Komplexný urbanistický návrh a Regulatívy ÚPN-Z Barca.
ÚPN-Z Košice – Košická Nová Ves
Komplexný urbanistický návrh a Regulatívy ÚPN-Z Košická Nová Ves.
ÚPN-Z IV. stavba OS Ťahanovce
Komplexný urbanistický návrh - návrh regulačného plánu, Návrh dopravy, Návrh technickej infraštruktúry - kolektorové trasy, horúcovod, elektrická energia, slaboprúdové zariadenia, plynovod, vodovod a kanalizácia, Návrh civilnej ochrany a Regulatívy územného rozvoja územia – stav zmien a doplnkov december 2009
RP - OC Terasa
Komplexný urbanistický návrh, technická infraštruktúra, regulatívy územného rozvoja – stav zmien a doplnkov marec 2014
RP - Námestie osloboditeľov Košice
Komplexný návrh, návrh dopravy, technická infraštruktúra, verejnoprospešné stavby, regulatívy územného rozvoja a schvaľovacia doložka – stav zmien a doplnkov júl 2013
ÚPN-Z Košice - Lorinčík
Plán funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, riešenie dopravy, riešenie technickej vybavenosti, regulatívy a limity – stav zmien a doplnkov január 2014
ÚPN-Z Košice - Vyšné Opátske
Komplexný urbanistický návrh, návrh dopravy a ÚSES, návrh technickej infraštruktúry, vyhodnotenie záberu PPF, komplexný návrh-I. etapa a regulatívy územného rozvoja – aktualizácia stav zmien a doplnkov november 2010

Mestské podniky